1 résultats
Livre numérique السلطان الشريف – الجذور الدينية والسياسية للدولة المخزنية في المغرب

يتناول هذا الكتاب الجذور الدينية والسياسية للدولة المخزنية في المغرب التي توطدت في القرن السادس عشر على أيدي الأشراف الزيدانيين. فقد ظهر هذا البيت الحاكم في سياق محلي ودولي خاص. Plus